Welkom

Nieuwsbrief Januari 2022

Beste leden van de Reumapatiëntenvereniging Amersfoort e.o.

Eindelijk weer eens een nieuwsbrief van de vereniging.

Wij als bestuur wensen U een gezond 2022 en sterkte in deze coronatijd die ons niet los laat

Het afgelopen jaar was het een hectisch jaar.

De beweeggroepen moesten i.v.m. de corona maatregelen stoppen. Gelukkig konden we in juni weer starten maar begin december weer niet in het ziekenhuis oefenen.

Ook merkten we door dat we een klein bestuur hebben dat sommige taken blijven liggen, waaronder de nieuwsbrief.

En kregen we van ons overkoepelend orgaan Reuma Nederland te horen dat we vanaf 1 januari 2024 geen subsidie meer ontvangen. Deze subsidie gebruiken we om de huur van de oefenruimtes in het ziekenhuis en de begeleiding van de groepen te betalen.

Onze inzet op dit moment is om te proberen de verenging instant te houden ook na 2024.

Vooral voor de beweeggroepen en als vraagbaak voor iedereen die met reuma te maken heeft en als het weer mogelijk is om activiteiten voor de leden te organiseren als daar belangstelling voor is.

We hebben gelukkig een goed contact met de reumatologen van het Meander Medisch centrum en hopen dat zij ons kunnen steunen om onze visie te volbrengen. Wij als bestuur gaan ervoor.

Mocht U ons willen helpen met bv het samenstellen van een nieuwsbrief of het aanleveren van artikelen dan juichen we dat zeker toe. Op deze manier kunnen we de verenging misschien instant houden of iedereen erbij betrekken.

U kunt altijd informatie opvragen of zich aanmelden bij de voorzitter Frans Riphagen tel 0334617736 of 0648001503.

Ook voor andere vragen en of opmerkingen kan U de voorzitter bellen.

Tot slot wenst het bestuur U een gezond, bewegelijk jaar toe.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de RPV Amersfoort e.o.

Frans Riphagen , Rijk Hussel, Dorien Ossendrijver, Nico Hanemaaijer