Welkom

Op dit moment zijn alle activiteiten van de Reumapatiëntenvereniging Amersfoort e.o. tot nader order afgelast.

Van de Bestuurstafel

We komen aan het einde van 2019 en kijken weer uit naar de gezellige periode van kerst en oud en nieuw. Het is een jaar geworden waarin we druk waren om een aantal activiteiten te promoten. Dat is ons weer redelijk gelukt.

Volgend jaar nodigen we u uit voor een koffie ochtend. Hiervan ontvangt u tijdig bericht.

Het bestuur gaat het komend jaar onderzoeken of we méér beweegactiviteiten kunnen opzetten. We zullen u daar nauw bij betrekken o.a. door u een enquête te sturen en gaan er van uit dat we op uw medewerking mogen reken.

ReumaNederland
We hebben van Reuma Nederland, voorheen Reumafonds, het bericht gekregen dat de huidige directeur dhr. Ridderbos per 1 januari Reuma Nederland gaat verlaten. De heer Frörc zal vanaf die datum het stokje overnemen.

We zijn natuurlijk wel weer afhankelijk van subsidie en eigen bijdrage. Het organiseren van bewegingsactiviteiten blijft voor het bestuur een belangrijke speerpunt. Ook zullen we volgende jaar in de nieuwsbrieven een gesprek met de reumatologen publiceren.

Het bestuur wenst u goede feestdagen en een voorspoedig 2020!

Jaarvergadering
Deze wordt het komend jaar op 15 april om 19.30 uur gehouden. Plaats: Meander Medisch Centrum afd. Fysiotherapie/Revalidatie kamer 10 Wij nodigen u van harte uit.

Verzending nieuwsbrief
Wij willen de verzending van de nieuwsbrief met beperkte kosten mogelijk houden. Indien u een E-mailadres heeft verzoeken we u dit aan ons door te geven. U ontvangt de nieuwsbrief dan op uw e-mail adres.

Kopij
Indien u informatie heeft voor de RPV Amersfoort e.o. dan kopij aan leveren bij het secretariaat van de RPV Amersfoort (rpva@hotmail.nl)

Gespecialiseerde therapeuten
Vindt u op de nieuwe website ReumanetNL (opent in nieuw venster)

Collecteweek ReumaNederland 2020


Of u nu aan de deur geeft aan de collecte van ReumaNederland, of zelf meehelpt met collecteren: alle beetjes helpen.

Wist u dat de collecte elk jaar bijna 3 miljoen euro oplevert? Dat geld is heel hard nodig en wordt hoofdzakelijk besteed aan wetenschappelijk onderzoek, naar bijvoorbeeld reumatoïde artritis, artrose en jeugdreuma. Ons doel is om zo samen te zorgen voor een beter leven met reuma vandaag. Daarom is iedere bijdrage belangrijk, groot en klein, in tijd of in geld. Veel kleine beetjes maken namelijk een groot verschil!

Steun ons daarom en doe mee! De collecteweek is van 16 tot en met 21 maart.

Collectant worden? Stuur een mail aan vrijwilligers@reumanederland.nl of bel 020 589 64 80.

U kunt ook digitaal collecteren.

Maak een digitale bus aan op reumanederland.digicollect.nl

Gedicht van Annie MG Schmidt

(Ingezonden door Brugt Warnar)

Het leven is zo mooi, het gaat zo snel voorbij.
Als ik kijk naar de foto’s, over vroeger van mij,
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik mooie schoentjes, moest ik daar heel lang voor sparen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen.
Ik kende geen moeheid, zo ’t scheen.
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs en zwart,
En loop ik heel langzaam, vanwege het hart.
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog,
U bent nog fantastisch goed…….. zo op het oog.

De ouderdom is goed, ja begrijp me wel,
Maar als ik niet slapen kan en de schaapjes tel,
Dan twijfel ik of het wel waar is
En of schaapjes tellen niet wat raar is.
Mijn tanden liggen in een glas met water,
Mijn bril ligt op de tafel even later.
Mijn steunkousen naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei mijn pedagoog.
U bent nog fantastisch goed…… zo op het oog